Najbližšie kurzy:

20.01.2020 o 16:00
Kurz na sk. B,A1+B,A2+B,A+B
20.01.2020 o 16:15
Kurz na sk. A1,A2,A
Kurz na sk. B vykonávame na vozidlách TOYOTA. Kurz na sk. A vykonávame na motocykloch HARLEY-DAVIDSON Sportster 1200 Custom, HARLEY-DAVIDSON 750 Street a SUZUKI. [] Pri platbe celej sumy na začiatku kurzu získate kurz prvej pomoci zdarma. Platí pre všetky skupiny!

NARODENINOVÁ CENA NOVÉHO KURZU NA SKUPINU B  600,- €

Nový kurz tento mesiac začíname aj zo sk.A1,A2,A, B, A1+B, A2+B,A, A+B   

Sme autoškola rodinného typu, ktorá si zakladá na spoľahlivom a zodpovednom prístupe ku svojim klientom. Našu činnosť a pôsobenie staviame na dlhoročných skúsenostiach v odbore, profesionalite a slušnosti. Naším cieľom je v maximálne možnom rozsahu poskytnúť každému žiadateľovi o vodičské oprávnenie potrebné teoretické vedomosti, praktické zručnosti a umožniť mu osvojenie si takého spôsobu správania sa v cestnej premávke ako je príslušnou legislatívou pre vedenie jednotlivých kategórií motorových vozidiel požadované.

Sme autoškola rodinného typu, ktorá si zakladá na spoľahlivom a zodpovednom prístupe ku svojim klientom. Našu činnosť a pôsobenie staviame na dlhoročných skúsenostiach, profesionalite a slušnosti.
Kurzy na skupinu B

Kurzy na sk. B

Kurzy na skupiny A,A1,A2

Kurzy na A, A1, A2

Kondičné jazdy

Kondičné jazdy

Doškoľovacie kurzy vodičov

Doškoľovacie kurzy

Sme autoškola rodinného typu, ktorá si zakladá na spoľahlivom a zodpovednom prístupe ku svojim klientom. Našu činnosť a pôsobenie staviame na dlhoročných skúsenostiach v odbore, profesionalite a slušnosti. Naším cieľom je v maximálne možnom rozsahu poskytnúť každému žiadateľovi o vodičské oprávnenie potrebné teoretické vedomosti, praktické zručnosti a umožniť mu osvojenie si takého spôsobu správania sa v cestnej premávke ako je príslušnou legislatívou pre vedenie jednotlivých kategórií motorových vozidiel požadované.

Cenník kurzov

650,00 €

Skupina B

500,00 €

Skupina A

479,00 €

Skupina A1

489,00 €

Skupina A2

Online študovňa

Dopravné značky a zariadenia

Dopravné značky

Zákon 8/2009

Vyhláška 9/2009

Riešené križovatky

Online testy

Online testy

Dopravné značky

Aktuálna legislatíva

Riešené križovatky

Laserové technológie

Online testy

Fotogaléria

Prevádzka autoškoly

Obrancov mieru 6,
08001 Prešov

Mobil: 0905 343 728
  info@bosakova-autoskola.sk
© 2009 - 2020 BOSAKOVA-AUTOSKOLA.SK
© 2009 - 2020 BOSAKOVA-AUTOSKOLA.SK